Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวศิตาพัชญ์ ดอกคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวภัทรภร แก้วศรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้าง

นายสุภชัย จันทร์สุข

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางวราภรณ์ สุวัฒน์กุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ